رای ما سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است ـ شورای پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردم در ایران ـ گوتنبرگ / سوئد

انسانهای آزادیخواه و برابری طلب .

ازآنجائئ که رژیم جنایت کار اسلامی دربرگزاری سیرک انتصاباتی خودش شکست فاحشی خورده

اینک مجبور شده مرحله دوم این شکست ننگین را تکرار کند .

ما اعضای شورای یوتبوری پژواک صدای کارگران وزحمتکشان داخل ایران هستیم که می گویند

ما کارگران به هر موضوعی از دریچه منافع طبقاتی کارگران نگاه می کنیم به همین دلیل به مدافعان

خصوص سازی و به سرمایه داران و مسببین فقر ونداری وگرانی و به عاملان زور و شکنجه و زندان

واعدام رای نمی دهیم .

ما کارگران دراین شرایط حساس درکنار سایر هزاران همکاران اعتصابی خود در شرکتهای پروژه ائئ  منطقه

عسلویه ودیگر مراکز صنعتی با صدای رسا می گوئیم که درسیرک انتصاباتی رژیم شرکت نمی کنیم همچنین

شورای یوتبوری هم صدا با زنان و دانشجویان و معلمانی خواهد بوداین سیرک انتصاباتی را تحریم کرده اند  .

ما شورای یوتبوری صدای اسماعیل بخشی هستیم که به سران رژیم گفته /دیگر آن روز گذشت که

با پیشانی سوخته و ویقه بسته ادای مستضعفان را دربیاورید و با پو پولیسم بازی رای جمع کنید .

انتخاب واقعی و آزاد کارگران درشوراهای منتخب مردم خواهد بود.

شورای یوتبوری مانند مرحله اول این سیرک درجمعه گذشته همراه با سایر نبروهای مبارز و آزادیخواه

اجازه نمی دهد که این جاسوسان رژیم دریوتبوری اقدام به رای گیری کنند

نان  کار  آزادی  اداره شورائئ

زن  زندگی  آزادی.

زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی زندانی سیاسی بدون هیچ قید وشرطی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران .

شورای پشتیبانی ازمبارزات کارگری ومردم درایران /گوتنبرگ سوئد 

2024/07/03

1403/04/14

About admin

Check Also

ُشعر: بیهوده تمنا می کنید… ـ شمی صلواتی

بیهود تمنا می کنید…  «او مُرده» در ایام نوجوانی من دفن خدا را  در خواب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *