نوشته‌های تازه

یورش سگ های زنجیری هار پاسدار حکومت اسلامی به زنان را درهم شکنیم ـ سازمان فدائیان (اقلیت)

          مردم مبارز ایران! رژیم ارتجاعی و زن‌ستیز جمهوری اسلامی جنگ وحشیانه‌ و بی‌رحمانه‌ای را علیه زنان آغاز کرده است. ارتجاع، مزدوران مسلح خود را در خیابان‌ها و تمام مراکز عمومی به جان زنان مبارزی انداخته که حاضر نیستند به مقررات ارتجاعی حجاب اجباری تمکین کنند.  در چند روز اخیر همگان  شاهد نمونه‌های متعددی از وحشی‌گری …

ادامه متن ...