گزارشات کارگری

گفتگوی کمونیست هفتگی با اکسل پرسون ـ توسط پروین کابلی تهیه و تنظیم شده است

اکسل پرسون فعال ۳۵ ساله ی کمونیست، وساکن پاریس میباشد که راننده ی قطارمنطقه ی  ترپس درحومه پاریس است. اکسل پرسون از سن ۱۷ سالگی به عضویت س، ژ، ت در آمد و اکنون از رهبران سرشناس س، ژ، ت اتحادیه کارکنان راه آهن می باشد که که همواره  کانون مبارزات طبقاتی در فرانسه بوده است. کمونیست هفتگی: س ژت …

ادامه متن ...