صدا و تصویر

صدای کارزار ـ گفتگوی سیروان قادری با فرامرز قربانی و مرتضی فاتح ذرباره تعیین میزان دستمزدها و نقش طبقه کارگر… و تعیین دستمزد کارگران ساختمانی کردستان… ـ

Display content from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open “گفتگو: دستمزدها و تعیین حداقل دستمزد 1403” directly

ادامه متن ...

شب شعر و داستان و موسیقی با حضور دکتر محمد ظاهر تیموری، شمی صلواتی و هوشنگ پیروزداد در روز شنبه 30 مارس در شهر هانوفر آلمان

Display content from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open “شعر خوانی دکتر محمد ظاهر تیموری” directly

ادامه متن ...

صدای کارزار: گفتگوی سیروان قادری با مرتضی فاتح پیرامون قطعنامه آتش بس شورای امنیت و ادامه جنایات اسرائیل در غزه

Display content from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open “صدای کارزار: قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و ادامه جنایات اسرائیل در غزه” directly

ادامه متن ...

صدای کارزار ـ گفتگو با عبداله یوزی عضو هیئت مدیره انجمن کارگران ساختمانی کامیاران

Display content from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open “صدای کارزار : برگزاری سمینار انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کردستان” directly

ادامه متن ...

مدوسا تی وی ـ گفتگوی کریم نوری با آذر ماجدی، وجه تسمیه کنفدراسیون کار ایران ـ خارج کشور

Display content from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open “Medusa TV وجه تسمیه کنفدراسیون کار ، روایت های راست ، چپ از جنبش آزادی زن” directly

ادامه متن ...