صدا و تصویر

دو فایل صوتی از آذر ماجدی: 1ـ اعتراض وسیع علیه حکم اعدام شریفه محمدی 2ـ انتخابات در بریتانیا و فرانسه، آیا راست شکست خورد؟

Display "اعتراض وسیع علیه حکم اعدام شریفه محمدی" from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open "اعتراض وسیع علیه حکم اعدام شریفه محمدی" directly Display "انتخابات در بریتانیا و فرانسه، آیا راست شکست خورد؟" from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more …

ادامه متن ...

صدای کارزار ـ گفتگوی سیروان قادری با سرور کاردار و مرتضی فاتح پیرامون روند و نتایج انتحابات ریاست جمهوری 403 و تاثیرات سیاسی آن…

Display "گفتگو: انتخابات ریاست جمهوری و تاثیرات سیاسی و اجتماعی آن" from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open "گفتگو: انتخابات ریاست جمهوری و تاثیرات سیاسی و اجتماعی آن" directly

ادامه متن ...

تلویزیون دموکراسی شورایی: گفتگو با توکل پیرامون چرایی بیرون آمدن پزشکیان از صندوق رای

Display "گفتگو با توکل پیرامون انتصاب پزشکیان – چه تغییراتی ممکن است در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رخ دهد و.." from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open "گفتگو با توکل پیرامون انتصاب پزشکیان – چه تغییراتی ممکن است در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رخ دهد …

ادامه متن ...

مدوسا تی وی: آزادی جولین آسانژ، مضحکه انتخابات و سفر نتانیاهو به آـمریکا

Display "آزادی جولین آسانژ، مضحکه انتخابات و سفر نتانیاهو به آمریکا" from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open "آزادی جولین آسانژ، مضحکه انتخابات و سفر نتانیاهو به آمریکا" directly

ادامه متن ...

تلویزیون پرتو: سخنرانی رحمان حسین زاده علیه مضحکه انتخابات در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی ـ استکهلم

Display "سخنرانی رحمان حسین زاده علیه مضحکه انتخابات!" from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open "سخنرانی رحمان حسین زاده علیه مضحکه انتخابات!" directly

ادامه متن ...

تلویزیون دموکراسی شورایی ـ گفتگو با توکل پیرامون چرایی بی اعتنایی مردم به انتخابات نمایشی رژیم ـ تشدید بحران های رژیم و…

Display "گفتگو با توکل پیرامون چرایی بی اعتنایی مردم به انتخابات نمایشی رژیم – تشدید بحران های رژیم و…" from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open "گفتگو با توکل پیرامون چرایی بی اعتنایی مردم به انتخابات نمایشی رژیم – تشدید بحران های رژیم و…" directly

ادامه متن ...

صدای کارزار ـ گفتگوی سیروان قادری با سحر صبا پیرامون روز جهانی منع کار کودک

Display "صدای کارزار: پیرامون روز جهانی منع کارکودکان" from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open "صدای کارزار: پیرامون روز جهانی منع کارکودکان" directly

ادامه متن ...

مدوسا تی وی: فراخوان جهاد ضد اسلامی در آلمان ، عواقب و مخاطرات ـ آذر ماجدی

Display "Medusa TV فراخوان جهاد ضد اسلامی در آلمان ـ عواقب و مخاطرات" from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open "Medusa TV فراخوان جهاد ضد اسلامی در آلمان ـ عواقب و مخاطرات" directly

ادامه متن ...

صذای کارزار ـ گفتگوی سیروان قادری با م. فاتح پیرامون مرگ رئیسی، انتخابات ریاست جمهوری و جناح های سیاسی در انتخابات… 1403

Display "صدای کارزار: انتخابات ریاست جمهوری و موقعیت حاکمیت اسلامی" from YouTube Klicka här för att visa innehåll från YouTube. Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube Open "صدای کارزار: انتخابات ریاست جمهوری و موقعیت حاکمیت اسلامی" directly

ادامه متن ...