قطب سوم به میدان آمده است! ـ آذر ماجدی

جنایت وحشیانه یازده سپتامبر یک توجیه الهی برای ویرانی خاورمیانه به بهانه جنگ با تروریسم اسلامی به آمریکا داد. بدنبال این جنایت، آمریکا به نسل کشی در منطقه پرداخت. از سال ۲۰۰۱ خاورمیانه به یک ویرانه بدل شده است. میلیون ها نفر کشته شده اند؛ میلیون ها نفر آواره. طی این بیست و سه سال خاورمیانه یک روز آرام بخود ندیده است. بمب ها در آسمان در پروازند. پرده آخر این جنایت نسل کشی در غزه است.

آمریکا و امپریالیسم غرب تروریسم اسلامی را تولید و پرورش دادند. اسلام همیشه یکی از ابزارهای کولونیالیسم و امپریالیسم برای سرکوب آزادی ها، ترقی خواهی و چپ و کمونیسم در منطقه بوده است. از دهه هفتاد میلادی این جنبش تغییر شکل داد. با بقدرت رساندن جنبش اسلامی در ایران، یکی از بزرگترین و قدرتمندترین کشورهای منطقه، اسلام سیاسی شخصیت و قدرت دیگری یافت. این اجرای پروژه کمربند سبز برژینیسکی و کارتر بود. اسلام سیاسی در هیبت یک غول ارائه شد. آمریکا با غول خود ساخته خویش اعلام جنگ کرد.

سپس جریانات تروریستی اسلامی یکی پس از دیگری سر درآوردند. مجاهدین، طالبان، القاعده و حماس. آمریکا و غرب توانستند یورش و بمباران و ویرانی خاورمیانه را به بهانه این جنایتکاران توجیه کنند. اما اسناد درز پیدا کرد. حقیقت افشاء شد. تمام این سازمان ها ساخته آمریکا و غرب با دخالت اسرائیل اند. در “بهار عربی” داعش را ساختند. اخیرا افشاء شده است که سربازان مجروح داعش برای معالجه به اسرائیل می روند.

در برابر این دنیایی که به دوقطب تقسیمش کرده بودند: تروریسم دولتی در برابر تروریسم اسلامی، ما قطب سوم را مطرح کردیم. گفتیم که باید قطب سوم، قطب بشریت آزادیخواه و انساندوست را بمیدان کشید. تنها سیاست کارساز. ۸ ماه نسل کشی در غزه نقش قطب سوم را در میدان مبارزه به اثبات رساند. میلیون ها نفری که در دفاع از مردم غزه و فلسطین، در محکومیت نسل کشی اسرائیل و همدستی آمریکا و غرب در این قتل عام به خیابان ها ریختند و علیرغم سرکوب پلیس هنوز میدان را خالی نکرده اند، هزاران دانشجویی که با اشغال دانشگاه خشم خود را نسبت به این جنایت و حامیانش نشان دادند، اینها قطب سوم اند.

قطب سوم روایت دروغین و مسخره اسرائیل و ایدئولوگ های غرب را که این جنگ اسرائیل با حماس است و از 7 اکتبر شروع شده است را نپذیرفت. چشمان جهان به حقایق تاریخی اسرائیل و فلسطین گشوده شد. ۷۵ سال اشغال، نسل کشی، آپارتاید، سرکوب روزمره پلیسی این تاریخ فلسطین تحت اشغال اسرائیل است. جنبش دفاع از مردم فلسطین اکنون به سخنگوی جنبش عدالت طلبی جهانی بدل شده است.

قطب سوم در صفوف میلیونی به خیابان ها آمده و خواهان عدالت است. جنایت و نسل کشی را محکوم می کند. اسرائیل و آمریکا و غرب را محکوم می کند. این جنبش عظیم پتانسیل آنرا دارد که در برابر رشد و عروج فاشیسم در غرب، دفاع از آزادی های سیاسی و مدنی و عدالت در غرب قد برافرازد. خواست عدالت برای فلسطین به چکیده خواست عدالت در تمام جهان بدل شده است. چشمان مردم گشوده شده است. ماسک های دروغ و ریا هیات حاکمه دریده شده است. جامعه بیدار شده است. اکنون یک شرایط طلایی برای سازماندهی یک جنبش عظیم چپ و سوسیالیستی فراهم آمده است.

آذر ماجدی

۱۶ ژوئن ۲۰۲۴

About admin

Check Also

بررسی متن حکم اعدام شریفه محمدی (فعال مستقل کارگری) و اثبات باطل بودن حکم بر اساس خود متن حکم ـ نویسنده: مزدک. آ ـ پژوهشگر حوزه حقوق بشر

بررسی متن حکم اعدام شریفه محمدی (فعال مستقل کارگری) و اثبات باطل بودن حکم براساس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *