پیشاپیش هشت مارس روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزاده در سراسر جهان شادباش میگویم! ـ ناصر بابامیری

هر روز برای زنان و مردان، کارگر، کمونیست و آزادیخواهان و برابری طلبان روز نبرد علیه مناسبات سرمایه داری و روز هشت مارس است. اما این روز ویژه، روز تجدید پیمان صفوف بهم پیوسته زنان و مردان آزاده در سراسر جهان جهت تداوم مبارزات کارگران زن کارخانه نساجی نیویورک در نیمه دوم قرن نوزده 1857 علیه بربریت نظام سرمایه داری اعم از کاهش ساعات کار به مصاف آمدند، و پاسداران سرمایه آنانرا به وحشیانه ترین شیوه به گلوله بستند. روز عرض اندام و مارش جهانی زنان و مردان علیه دیوار تبعیض و فرودستی است که زنان را از پایگاه طبقاتی و سیاسی‌شان جدا کرده! هشت مارس روزیست که در آن هر انسان آزاده ای را فارغ از جنسیت و قومیت و نژاد و مذهب فراخوان میدهد، تا مرزهای ساختگی این نظام را در هم بشکند، و زنان و مردان آزاده دل در گرو رهایی را علیه مظاهر به بردگی و بندگی کشاندن زنان بشوراند! در این روز هر چه پرتوانتر پرچم و کیفر خواست خود علیه حافظان مناسبات موجود در جای جای جهان را برافرازد!

مناسبات کنونی از پایه و اساس علیه نصف دیگر جامعه بشری که زنان میباشند، بنیاد نهاده شده. از نقشی که زنان در تولید و سازماندهی جامعه باید داشته باشند، و از آن منع شده گرفته، تا روبنای سیاسی …دستمزد نابرابر در مقابل کار یکسان و…دیگر مظاهر تبعیض آمیز و راندن این ارتش عظیم به موقعیت فرودست. به همین اعتبار سرمایه داری از اینطریق تمام زورش را می زند، نصف جامعه را از صحنه مبارزه متحدانه برای رهایی کامل از قید و بند استثمار دور کند، و آنانرا با راندن به صفوف کارگران غیرمولد اعم از بخش خدماتی و یا کار بی اجر و مواجب در کنج خانه ها، و پیوستن به لشکر بیکاران، از دینامیزم مبارزه  و رویارویی بعنوان یک طبقه واحد با نظم موجود دور کند. جنبش کارگری و کمونیستی تنها جنبش انقلابیست که نفعی در تداوم و بقای این نظام ندارد، می طلبد زنان  و مردان آزاده به صفوف آن ملحق شوند، تا با مبارزه متحدانه، پیگرانه و انقلابی خویش، زنجیرهای بردگی و بندگی ناشی از مناسبات سرمایه و کار مزدی را که به درازای تاریخ بر جسم و روانشان سنگینی کرده بگسلند. پس نباید به ذره شک نمود که آزادی کامل جامعه در گرو آزادی بی اما و اگر زنان است. نه جنبش رهایی زن جنبشی زنانه است نه جنبش کارگری و کمونیستی مردانه.

 زنده باد هشت مارس ! زنده باد جنبش رهایی زن

05.03.2024

About admin

Check Also

علیه تشدید تبلیغات جنگی حکومتهای آپارتاید ـ سیاوش دانشور

بدنبال حمله روز سیزده فروردین ارتش اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت رژیم اسلامی در دمشق، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *