15 تیر ماه، “نه” قاطع تر به کل نظام! ـ حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست

۸ تیرماه روز شکست فاحش دیگری برای جمهوری اسلامی و سیرک انتخاباتی اش بود. در این نمایش فریب، علیرغم تلاش کل باندهای آدمکش حکومتی از خامنه ای تا روحانی و خاتمی، اکثریت قاطع واجدین رأی با عدم شرکت به ننگ جمهوری اسلامی «نه» گفتند. بار دیگر روشن شد که در جامعه بشدت قطبی ایران نمیتوان با سرمایه گذاری روی ترس و گروکشی به عقب برگشت. دوره عوض شده است و سرنگونی نظام حرف قاطبه مردم کارگر و زحمتکش و آزادیخواه ایران است.

کارگران، زنان و مردان آزاده، نسل جوان انقلابی!

روز جمعه ۱۵ تیرماه، در دور دوم «انتخاب» میان جنایتکاران اسلامی، با «نه» قاطع تر به کل نظام، شکست مفتضحانه جمهوری اسلامی و خامنه ای را تثبیت کنیم. علیه دو قطبی کاذب جلیلی- پزشکیان، علیه منطق «انتخاب بین بد و بدتر» موکداْ بایستیم! علیه تبلیغات اصلاح طلبان جنایتکار که عوافریبانه ایران را با فرانسه و «خطر فاشیسم» مقایسه میکنند قاطعانه بایستیم. در ایران فاشیسم اسلامی حکومت میکند. هر رأی با هر توجیهی، رأی به نظام جنایت و زن ستیزی و استبداد و استثمار است. نقشه باندهای اسلامی برای کسب مشروعیت فرمال حقوقی رژیم اسلامی را شکست دهیم!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست جامعه انقلابی ایران را به یک «نه» قاطع تر به سیرک انتخاباتی حکومت اسلامی و بر زمین کوبیدن رژیم در زمین خودش فرامیخواند. «انتخابات» رژیم زمین بازی ما اردوی آزادی و برابری و سوسیالیسم نیست، اما با دخالت فعال برای بسیج نیروی قاطع تری در «نه» گفتن به این معرکه گیری اسلامی، شرایط را برای برآمد انقلابی دیگر و سرنگونی تمامیت حکومت فقر و فلاکت سرمایه داران مهیا کنیم. شعار روز اینست: مرگ بر کل نظام!

رأی ما سرنگونی رژیم آپارتاید و استثمار و استبداد است!

پیش بسوی انقلاب علیه وضع موجود!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

۱۰ تیر ۱۴۰۳ – ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴

About admin

Check Also

ُشعر: بیهوده تمنا می کنید… ـ شمی صلواتی

بیهود تمنا می کنید…  «او مُرده» در ایام نوجوانی من دفن خدا را  در خواب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *