کارگران اروپا باید آلترناتیو طبقاتی خود را بمیدان بیاورند! نه به فاشیسم، نه به کاپیتالیسم! ـ حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست

روزهای پنجشنبه تا یکشنبه، ٦ الی ٩ ژوئن ۲۰۲۴، انتخابات پارلمان اروپا در ٢٨ کشور اتحادیه اروپا برگزار شد که احزاب راست افراطی و نژادپرست در قیاس با دوره قبل رشد قابل توجهی داشتند. در فرانسه “حزب اجتماع ملی” ماری لوپن با کسب بالاترین آرا خواهان انحلال پارلمان شد و امانوئل مکرون بلافاصله پارلمان را منحل و انتخابات زودرس اعلام کرد. در آلمان “حزب آلترناتیو برای آلمان” مقام دوم را به خود اختصاص داد. در اتریش و ایتالیا، “حزب آزادی اتریش” و “حزب برادران ایتالیا” به قدرتمندترین احزاب این کشورها تبدیل شدند. در این انتخابات مجموعا ۴۳ درصد از واجدین رای شرکت کردند. علیرغم رشد جریانات راست افراطی، هنوز اکثریت پارلمان اروپا را دو گروهبندی بزرگ احزاب راست محافظه کار و راست مرکز تشکیل میدهند.

در فرانسه با انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس، قطب بندی جدیدی ایجاد شده است. بار دیگر اتحاد برای ممانعت از پیروزی حزب نژادپرست “اجتماع ملی” به صدر رانده شده است. در فرانسه بارها این قطب بندی شکل گرفته که طی آن ائتلافی از احزاب پارلمانی با رای به ژاک شیراک یا نیکولا سارکوزی یا امانوئل مکرون دست راستی از پیروزی حزب ماری لوپن فاشیست ممانعت کردند. تشکیل برق آسای “جبهه مردمی نوین ضد راست افراطی” متشکل از احزاب راست رفرمیست و چپ مرکز از جمله؛ حزب فرانسه تسلیم ناپذیر، حزب کمونیست فرانسه، حزب سوسیالیست فرانسه، احزاب سبز، هدفش را نفی قدرتگیری راست افراطی قرار داده است با این تفاوت که اینبار علیه لوپنیست ها و مکرونیست ها و ائتلاف احزاب راست هستند. این جبهه از حمایت سندیکاهای کارگری و گروه ها و جوانان ضد فاشیست برخوردار است.

احزاب راست افراطی از دهه نود تدریجا وارد پارلمانها شدند. مسائلی مانند بحران و رکود اقتصادی، گرانی و بیکاری، جنگ اوکراین و پیامدهای آن، تاثیرات دوران کووید ١٩، ترویسم اسلامی، تمایل عمومی طبقه حاکم اروپا برای مقابله با پذیرش مهاجرین، هر کدام به درجات متفاوت به رشد احزاب نژادپرست زمینه میدهند. مسئله مهمتر اینست که راست افراطی از دل همین دمکراسی، از نیازهای همین طبقه حاکم و همین نظم تبعیض گر و استثمارگر کاپیتالیستی برمیخیزد و به همین طبقه و همین نظام خدمت میکند. احزاب راست افراطی در چهارچوب سرمایه داری جهان امروز، آلترناتیو انکشاف اقتصادی و یا مدل انباشت سرمایه برای دوره معینی نیستند. نقش راست افراطی اینست که مجموعه طبقه حاکم و بورژوازی را به سمت راست بچرخاند. همین امروز احزاب پارلمانی از راست تا چپ بخشی از پلاتفرم فاشیستها را از جمله در مسئله مهاجرت پیش میبرند. باید با تمام قوا علیه پیشروی احزاب راست افراطی و فاشیست مقابله کرد. اما پیروزی فرضی “جبهه مردمی” و شکست حزب “اجتماع ملی”، خطر رشد راست افراطی را رفع نمیکند بلکه آنرا موقتاً به عقب می اندازد. این کارنامه احزاب مرکز و در دهه اخیر احزاب جدید رفرمیست است که در چهارچوب نظم کنونی مجری سیاستهای ریاضت اقتصادی و ضد مهاجر سرمایه داری شدند.

طبقه کارگر اروپا ضروری است برای دخالت موثر در جامعه از چهارچوب پارلمان بمثابه دروازه قدرت عبور کند و بمثابه حزب رهبر آزادی جامعه آلترناتیو طبقاتی خود را بمیدان بیاورد. پارلمان و دمکراسی مجرای اعمال اراده و دخالت مستمر شهروندان در سرنوشت و مقدرات خویش نیست بلکه مکانیسمی برای اتمیزه کردن و  سلب اختیار از شهروندان است. مبارزه برای نفی کایپتالیسم با مبارزه برای بهبود وضع موجود و عقب راندن فاشیستهای طبقه حاکم تناقضی ندارد. طبقه کارگر و سوسیالیسم کارگری در فرانسه و اروپا، ضروری است افق رهائی از وضع موجود را بمثابه راه حل کارگری در مقابل جبهه ها و راه حلهای کل بورژوازی بگذارد. شکست فاشیستها توسط اردوی ضد فاشیست باید به قدرت بیشتر طبقه کارگر منجر شود و نه به تخت نشاندن امثال مکرون. کارگران فرانسه مهمترین نیروی ضد فاشیسم هستند و ضروری است حضورشان را به سیاستی کارگری و ضد سرمایه داری پیوند بزنند؛ نه به فاشیسم، نه به سرمایه داری، برای یک اروپای آزاد و مرفه سوسیالیستی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری حکمتیست

٢٠ ژوئن ٢٠٢٤ – ٣١ خرداد ١٤٠٣

About admin

Check Also

اخبار و گزارش های کارگری 28 تیر ماه 1403

اخباروگزارش های کارگری 28 تیرماه 1403

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *