در دفاع از توماج ضالحی در داخل و خارج کشور بپاخیزیم! ـ حزب کمونیست کارگری ایران ـ حکمتیست

در دفاع از توماج صالحی در داخل و خارج کشور بپاخیزیم!

جمهوری اسلامی در زندان و خیابان عربده میکشد، تهدید و ترور میکند، امیدوار است بتواند جلوی انفجار محتوم مجدد را بگیرد. بنا بە اظهارات آقای امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی، بیدادگاە جنایتکاران اسلامی در اصفهان، “توماج را بە اتهام فساد فی الارض بە اعدام محکوم کردە است”. وی اضافە کردە کە در یک اقدام بی سابقە این دادگاە حکم دیوان عالی در رابطە با لغو حکم اعدام را “ارشادی” دانستە و عجیب تر این است کە او را بمدت دو سال ممنوع الخروج از کشور و ممنوعیت از فعالیتهای هنری محکوم نمودە است.

جمهوری اسلامی با قوه قصابیه اش خیال میکند با فرافکنی و قلدری میتواند نظام ننگین اش را نجات دهد و مردم را وادار به سکوت کند. طرح “نور” خامنه ای، یعنی حمله اوباش به زنان فی الحال با مقاومت و پاسخ قاطع زنان و مردان آزادیخواه روبرو شده است. فضای جامعه بشدت ملتهب و آماده انفجار است. هدف صدور این نوع احکام و دادن شوک به جامعه تلاشی برای کنترل اوضاع درهم ریخته است. توماج صالحی صدای یک نسل است، صدائی که قدرت آن جمهوری اسلامی را به این روز انداخته است. اردوی آزادیخواه در سراسر جهان در دفاع از توماج و نسل توماج ها در مقابل تان خواهد ایستاد.

مردم، جوانان انقلابی، آزادیخواهان!

سیاست تعرض انقلابی جواب ما به تعرض جبوبانه حکومت به زندانیان و زنان و آزادیخواهان است. در داخل و خارج کشور با هر ابتکاری دست به اعتراض گسترده بزنیم. علیه فضای ارعاب و مستولی کردم خفقان بر جامعه با تشدید مبارزه انقلابی بپاخیزیم. دوران جمهوری اسلامی و اسلام و قوانین اش بسر آمده است. یک تعرض قوی برای دفاع از زندانیان سیاسی، در دفاع از توماج ها، سامان یاسین ها، سپیده ها، زنان شورشی و هزاران زن و مرد آزادیخواه، فوری است.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست کارگران و مردم آزادیخواه را در داخل و خارج کشور به یک اعتراض قدرتمند علیه تلاشهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی فرامیخواند!

توماج صالحی و کلیه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!

مرگ بر جمهوری اسلامی

آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

٦ اردیبهشت ١٤٠٣- ٢٥ آوریل ٢٠٢٤

About admin

Check Also

اخبار و گزارش های کارگری 4 اردیبهشت ماه 1403

اخباروگزارش های کارگری 4 خرداد ماه 1403

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *