اول ماه مه و روز اعلام کیفر خواست و رزم مشترک کارگران بر علیه سرمایه داری ـ شورای پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردم در ایران / گوتنبرگ ـ سوئد

درشرایطی به استقبال اول ماه مه میرویم که دنیا درجنگ و خون ریزی وکشتار بسر می برد. فقر و فلاکت 

ویورش به سفره ناچیز کارگران توسط رژیم های ضد کارگری ازجمله رژیم جنایت کار اسلامی ایران هم ادامه 

دارد . کارگران و زحمتکشان درایران در شرایطی  همراه با دیگر هم طبقی های خود به میدان می آیند که 

اعتصابات  کارگری و اعتراضات خیابانی بازنشستگان و تحصن واعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مقاومت

زنان دربرابر گله های گشت ارشاد کمافی سابق ادامه دارد .

دراین روز کارگران با صف متحد طبقاتی خود  و اعلام کیفر خواست و با پرچم سرخ وبا شعار ( کارگران 

جهان متحد شوید ) بر علیه سرمایه داری و جنگ ارتجائئ حماس ورژیم اسرائیل وناسیونالیست و

تعصبات ملی و مذهبی به میدان می آیند..

ودرانتها با جمله ائئ از فعال کارگری اخراج شده  درهفت تپه ( اسماعیل بخشی ) که گفته وقتی شما در

رنج وبدبختی زندگی باشید  تبریک وجشن گرفتن در اول ماه مه معنی ندارد .

ضمنا در این روز رفقای شورای یوتبوری  بمانند گذشته و همراه با دیگر نیروها در میدان یرن توریت شرکت

 خواهند داشت .

 

زنده باد اول ماه مه روز رزم کارگران بر علیه سرمایه داری.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران .

شورای پشتیبانی ازمبارزات کارگری و مردم درایران / گوتنبرگ سوئد.

2024/04/18

1403/01/29

About admin

Check Also

اخبار و گزارش های کارگری 4 اردیبهشت ماه 1403

اخباروگزارش های کارگری 4 خرداد ماه 1403

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *