گرامی باد روز رزم زنان در روز جهانی زن ـ شورای پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردم در ایران / گوتنبرگ ـ سوئد ـ 2 اسفند 1402

هشتم مارس روز اعلام کیفر خواستی است علیه مناسبات سیستم سرمایه داری و مالکیت خصوصی

فراخوانی با خواست های مشخص و طبقاتی و حقوقی که باید گرفته شود. هشتم مارس در

آغاز یک تئوری بود که باید مادیت می یافت و به تسخیر مناسبات حاکم نشانه رفته بود .سخن از

نیمی از اسارت از جامعه بشری داشت که اگر به آگاهی دست یابد نقش تعیین کننده ای درمبارزه

طبقاتی و رهائئ تمامی بشریت دارد . زنان همانند مردان دریک جامعه طبقاتی بنا شده و بر نابرابری ها

وستمگری های طبقاتی ودر مناسبات سرمایه داری شکل گرفته بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید

شرکت عملی دارند.

در پروسه مبارزاتی عملی مربوط به موضوع روز هشت مارس زنان کمونیستی مانند روزا لوکزامبورگ

و کلارازتکین والکساندرکولنتای والنور مارکس ها و کروپسکایا مردانی همانند انگلس ومارکس واگوست بیل

ولنین ها ستم برزنان درجامعه سرمایه داری را نه موضوعی تجریدی وعام وجدا از مناسبات تولیدی حاکم

بلکه موضوعی طبقاتی می دیدند .

کارزار هشت مارس مراسم یک روزه نیست و جشنی هم درمیان نبود که با قطعنامه روی کاغذ بیان شود .

. بلکه روز مبارزه در کف خیابان و اعلام کیفر خواستی بر علیه سیستم سرمایه داری است.

سرکوب و تحقیر زنان تنها ناشی از مرد سالاری و خشنونت مردان نیست بلکه ناشی از شکل گیری مالکیت

خصوصی ودرنتیجه یک امر طبقاتی بوده وهست امری که در نظامهای طبقاتی همواره بازتولید می شود .

در مورد سرکوب وشکنجه وتجاوز به زنان در سیاهچالهای رژیم جنایت کار اسلامی ایران دقیقا ارتباط

مستقیم و تنگا تنگ با قوانین سیستم سرمایه داری و مالکیت خصوصی دارد .

جنبش زنان و دیگر جنبش هابه تنهائئ و جدا از طبقه کارگر قادر به سرنگونی سرمایه داری نخواهند بود

کمونیست ها تاکید دارند که بدون رهبری طبقه کارگران انقلابی هیچ مبارزه ای به پیروزی کامل بر

سرمایه داری و ایجاد جامعه ای آزاد وبرابر منجر نخواهد شد ازاین رو کمونیست ها معتقدند که جنبش زنان

باید تحت رهبری طبقه کارگر قرار گیرد تا زنان دریک جامعه آزاد به حقوق برابر با مردان دست یابند .

 شورای یوتبوری در روز هشت مارس همگام با دیگر زنان ومردان آزادیخواه و برابری طلب ودر

کف خیابان شرکت خواهند کرد .

زنده باد هشت مارس

زنده باد سوسیالیسم

نان  کار آزادی  اداره شورائئ.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری ضد زن جمهوری اسلامی ایران .

شورای پشتیبانی ازمبارزات کارگری ومردم درایران / گوتنبرگ سوئد

2024/02/20

1402/01/12

About admin

Check Also

یادواره و نکاتی حساس بر روند مبارزات اتحادیه دانشجویی در ایتالیا! ـ احمد بخردطبع

نگارشی است برای همه ی عزیزانی که در تشکیلات وسیع دانشجویی ما در مسیر مواضع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *